Een fantastische Bonus Zeldzaamheid voor elke 120 gekochte Credits!
Yihaaaaaa - een BONUS Zeldzaamheid! Om deze fantastische Meubi in handen te krijgen moet je slechts 120 credits kopen. Het perfecte verzamelaars-item!